Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2023/2024 - je otvorená!
Uzávierka: 31. október 2023

DÔLEŽITÉ: Nové podmienky, výšky štipendií a cestovných grantov
Úprava niektorých podmienok pre uchádzanie sa o štipendium, vrátane mesačného štipendia a cestovných grantov

Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť
WEBINÁR pre doktorandov a postdoktorandov, 3.október 2023 o 14:00 hod.

Nové podmienky pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

Ponuka na hosťovanie na Karolinska Institutet
Venujete sa molekulárnej biológii a uvažujete o zahraničnom výskumnom pobyte? Radi by sme sme s vami zdieľali ponuku slovenskej výskumníčky pôsobiacej na Švédskom Karolinska Institutet.

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2023 – zoznam štipendistov

Štipendisti NŠP sa stali poistencami štátu v rámci povinného zdravotného poistenia

VIDEO: Doktorandka Tinka ti poradí ako si úspešne požiadať o štipendium NŠP!

ROZHOVOR: Janka a jej cesta do Cambridge a na Oxford s Národným štipendijným programom

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

ROZHOVOR: Dr. Poomanee z Thajska: Slováci sú dochvíľny národ, mladí vedci by mali cestovať za výskumom
Prečítajte si skúsenosti a dojmy Dr. Poomanee zo Slovenska, aké výskumné aktivity u nás podnikla s doc. Šalamonom z UNIPO a jej názory na mladých vedcov a cestovanie.

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Publikačná činnosť - šablóna - uchádzači zo zahraničia