Nové podmienky pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

Praktické rady pre záujemcov o štipendijný pobyt v USA
Rozhovor s bývalými štipendistami Národného štipendijného programu v USA / Tento rozhovor vznikol z podnetu uchádzačov o štipendijné pobyty v USA, ktorí prejavili záujem o praktické rady v súvislosti s vycestovaním do tejto krajiny. Rozhovor je preto zameraný na skúsenosti, rady a odporučenia úspešných absolventov NŠP v USA s cieľom uľahčiť vycestovanie a pobyt ďalších štipendistov programu do USA.

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2024 – zoznam štipendistov

Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí
WEBINÁR, 6. jún 2024 (štvrtok) o 14:00h

VIDEO: Doktorand Marek ti poradí na čo myslieť a na čo nezabudnúť, ak chceš vycestovať do USA cez NŠP!
Marek počas doktorandského štúdia absolvoval 8-mesačný štipendijný pobyt cez NŠP na University of Colorado Boulder v USA. V tomto videu sa dozvieš, na čo nezabudnúť a na čo myslieť pred vycestovaním do USA cez NŠP.

VIDEO: Stream so štipendistkou NŠP z postdoktorandského výskumného pobytu v Spojených arabských emirátoch
Vo videozázname z webinára SAIA o štipendiách v Národného štipendijného programu SR sa stretnete so štipendistkou NŠP, z výskumného pobytu v Spojených arabských emirátoch, na Univerzite medicíny a zdravotníckych vied Mohammeda Bin Rashida v Dubaji.

Ponuka Eindhoven University of Technology
Venujete sa umelej inteligencii, počítačovému videniu, hlbokému učeniu a uvažujete o zahraničnom výskumnom pobyte? Nemáte ešte akceptačný list? Radi by sme sme s vami zdieľali ponuku slovenského výskumníka pôsobiaceho na Eindhoven University of Technology v Holandsku.

VIDEO: Doktorandka Tinka ti poradí ako si úspešne požiadať o štipendium NŠP!

ROZHOVOR: Janka a jej cesta do Cambridge a na Oxford s Národným štipendijným programom

ROZHOVOR: Dr. Poomanee z Thajska: Slováci sú dochvíľny národ, mladí vedci by mali cestovať za výskumom
Prečítajte si skúsenosti a dojmy Dr. Poomanee zo Slovenska, aké výskumné aktivity u nás podnikla s doc. Šalamonom z UNIPO a jej názory na mladých vedcov a cestovanie.

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Publikačná činnosť - šablóna - uchádzači zo zahraničia