Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2022 – zoznam štipendistov

ROZHOVOR: JANKA A JEJ CESTA DO CAMBRIDGE A NA OXFORD S NÁRODNÝM ŠTIPENDIJNÝM PROGRAMOM

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

ROZHOVOR SO ŠTIPENDISTKOU NŠP DR. POOMANEE Z THAJSKA: SLOVÁCI SÚ DOCHVÍĽNY NÁROD, MLADÍ VEDCI BY MALI CESTOVAŤ ZA VÝSKUMOM
Prečítajte si skúsenosti a dojmy Dr. Poomanee zo Slovenska, aké výskumné aktivity u nás podnikla s doc. Šalamonom z UNIPO a jej názory na mladých vedcov a cestovanie.

Nové podmienky pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19

Odporúčanie pre návštevníkov SAIA
Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19

Publikačná činnosť - šablóna - uchádzači zo zahraničia