Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2024/2025 - je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2024

Nové podmienky pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

Štipendiá NŠP do celého sveta pre doktorandov - Ako podať žiadosť?
WEBINÁR, 12. marca 2024 (utorok) o 14:00h

Štipendiá NŠP do celého sveta pre postdoktorandov - Ako podať žiadosť?
WEBINÁR, 21. marca 2024 (štvrtok) o 14:00h

Štipendiá NŠP do celého sveta pre študentov VŠ - Ako podať žiadosť?
VIDEOZÁZNAM z webinára, zo dňa 28. 2. 2024

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2023 – zoznam štipendistov

Ponuka na hosťovanie na Karolinska Institutet
Venujete sa molekulárnej biológii a uvažujete o zahraničnom výskumnom pobyte? Radi by sme sme s vami zdieľali ponuku slovenskej výskumníčky pôsobiacej na Švédskom Karolinska Institutet.

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2023 – zoznam štipendistov

VIDEO: Doktorandka Tinka ti poradí ako si úspešne požiadať o štipendium NŠP!

ROZHOVOR: Janka a jej cesta do Cambridge a na Oxford s Národným štipendijným programom

ROZHOVOR: Dr. Poomanee z Thajska: Slováci sú dochvíľny národ, mladí vedci by mali cestovať za výskumom
Prečítajte si skúsenosti a dojmy Dr. Poomanee zo Slovenska, aké výskumné aktivity u nás podnikla s doc. Šalamonom z UNIPO a jej názory na mladých vedcov a cestovanie.

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Publikačná činnosť - šablóna - uchádzači zo zahraničia