Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2021/2022 - je otvorená!

SAIA vás pozýva na Virtuálny deň otvorených dverí

Mysli bez hraníc - o štipendiách NŠP do celého sveta

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2021 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2020 – zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 18. mája 2020 – zoznam štipendistov

WEBINÁR: Do celého sveta s Národným štipendijným programom v letnom semestri 2021/2022

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2021/2022 - je otvorená!

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2020 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2020/2021 - je otvorená!

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2019 – zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 – zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 18. mája 2020 je uzatvorená

DÔLEŽITÉ: Zmena uzávierky a úprava podmienok

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2020/2021 - je otvorená!

Pozor: Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2019 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2019/2020 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2018 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2019/2020 - je otvorená

Pozor: Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2018 je uzatvorená

DÔLEŽITÉ: Problém s doručovaním e-mailov na YAHOO!

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2018/2019 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2018/2019 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2017/2018 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2016 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2017/2018 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2016 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2016/2017 - je otvorená

Postreh štipendistky Národného štipendijného programu z pobytu v Taliansku

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2016 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2016 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2015 - zoznam štipendistov

UPOZORNENIE: upravené podmienky Národného štipendijného programu SR!

SAIA Bratislava presťahovaná do nových priestorov!

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2016/2017 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2015 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2015/2016 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2015/2016 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2014 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2014 - uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2014/2015 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 - uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2014/2015 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2014/2015

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31.10.2013 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2013 - uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roku 2013/2014 - je otvorená

Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roku 2013/2014

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30.04.2013 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí k 30. aprílu 2013 - uzatvorená.

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31.10.2012 - zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2013/2014

Výzva na predkladanie žiadostí k 31. októbru 2012 uzavretá.