Dovoľujeme si Vás informovať, že boli upravené podmienky pre predkladanie žiadostí, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • zmena dĺžky pobytov v kategórii postdoktorandov,
  • doplnenia do oprávnenosti uchádzania sa,
  • opätovne boli zavedené obmedzenia pre opakované udelenie štipendia,
  • boli navýšené mesačné výšky štipendií a cestovných grantov,
  • boli bližšie definované rámcové podmienky vyplácania a udelenia štipendia,
  • boli upravené niektoré požiadavky pre požadované prílohy žiadosti.

 

Všetky vyššie uvedené zmeny podmienok vydáva SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podmienky sú platné od 9.8.2023 pre nadchádzajúcu uzávierku 31.10.2023 a nasledujúce uzávierky.

 

Úplné znenie nových podmienok môžete nájsť tu: