Výzva na predkladanie žiadostí na letný semester 2012/2013  je uzavretá.  

K termínu uzávierky 31. október 2012 si podalo   on-line žiadosti  166 uchádzačov s trvalým  pobytom na Slovensku a 228 uchádzačov zo zahraničia. Výsledky výberových komisií  budú zverejnené  do dvoch mesiacoch po uzávierke.

Uzávierka žiadostí Národného štipendijného programu pre školský rok 2013/2014 bude 30. apríla 2013.