Nové podmienky sa aplikujú na uchádzačov k termínu uzávierky 30. 4. 2020 a nasledujúcim termínom, pričom nahrádzajú podmienky schválené MŠVVaŠ SR dňa 24. 8. 2016. Štipendiá udelené podľa doterajších podmienok sa riadia podmienkami, ktoré boli v platnosti v čase schválenia štipendia.

Nové podmienky boli schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 10. 2019.

 

Nové podmienky programu, platné od roku 2020, môžete nájsť TU.

Staré podmienky, vzťahujúce sa na výbery za obdobie 2017-2019, môžete nájsť v archíve, alebo kliknutím TU.