K termínu uzávierky 31. októbra 2020 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 59 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (11 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 32 v kategórii doktorand, 16 v kategórii postdoktorand) a 308 uchádzačov zo zahraničia (60 v kategórii študent, 60 v kategórii doktorand, 188 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 35 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (6 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 21 v kategórii doktorand, 8 v kategórii postdoktorand) a 80 uchádzačom zo zahraničia (13 v kategórii študent, 15 v kategórii doktorand, 52 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.