K termínu uzávierky 31. októbra 2023 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 66 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (4 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 41 v kategórii doktorand, 21 v kategórii postdoktorand) a 468 uchádzačov zo zahraničia (192 v kategórii študent, 77 v kategórii doktorand, 199 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 55 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (4 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 36 v kategórii doktorand, 15 v kategórii postdoktorand) a 181 uchádzačom zo zahraničia (70 v kategórii študent, 27 v kategórii doktorand, 84 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.