K termínu uzávierky 30. apríla 2018 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 97 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (26 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 53 v kategórii doktorand, 18 v kategórii postdoktorand) a 332 uchádzačov zo zahraničia (81 v kategórii študent, 62 v kategórii doktorand, 189 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 43 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (9 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 25 v kategórii doktorand, 9 v kategórii postdoktorand) a 106 uchádzačom zo zahraničia (19 v kategórii študent, 17 v kategórii doktorand, 70 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.