K termínu uzávierky 30. apríla 2019 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 104 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (17 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 67 v kategórii doktorand, 20 v kategórii postdoktorand) a 275 uchádzačov zo zahraničia (66 v kategórii študent, 47 v kategórii doktorand, 162 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 60 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (6 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 41 v kategórii doktorand, 13 v kategórii postdoktorand) a 108 uchádzačom zo zahraničia (25 v kategórii študent, 17 v kategórii doktorand, 66 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.