K termínu uzávierky 31. októbra 2018 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 81 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (9 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 44 v kategórii doktorand, 28 v kategórii postdoktorand) a 285 uchádzačov zo zahraničia (51 v kategórii študent, 32 v kategórii doktorand, 202 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 30 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (4 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 16 v kategórii doktorand, 10 v kategórii postdoktorand) a 76 uchádzačom zo zahraničia (9 v kategórii študent, 9 v kategórii doktorand, 58 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.