Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na letný semester akademického roku 2013/2014 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2013 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 199 uchádzačov s trvalým  pobytom na Slovensku a 237 uchádzačov zo zahraničia. Výsledky výberových komisií budú zverejnené do dvoch mesiacoch od uzávierky programu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roku 2014/2015 bude 30. apríla 2014.