Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2024/2025 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2024 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 81 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 12 žiadostí; doktorandi - 47 žiadostí; postdoktorandi - 22 žiadostí) do 28 krajín a 747 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 361 žiadostí; doktorandi - 149 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 237 žiadostí) z 64 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2024/2025 bude 31. októbra 2024.