Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na akademický rok 2013/2014 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2013 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 206 uchádzačov s trvalým  pobytom na Slovensku a 314 uchádzačov zo zahraničia. Výsledky výberových komisií budú zverejnené do dvoch mesiacoch od uzávierky programu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roku 2013/2014 bude 31. októbra 2013.