K termínu uzávierky 30.04.2013 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 206 uchádzačov s trvalým pobytom v SR (79 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 115 v kategórii doktorand, 12 v kategórii samostatný cestovný grant) a 314 uchádzačov zo zahraničia (38 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 53 v kategórii doktorand, 223 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 49 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (13 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 41 v kategórii doktorand, 5 v kategórii samostatný cestovný grant) a 78 uchádzačom zo zahraničia (8 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 22 v kategórii doktorand, 48 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Začiatkom júla 2013 boli schváleným štipendistom zaslané oficiálne dokumenty potvrdzujúce udelenie štipendia v rámci NŠP.

Zoznam štipendistov nájdete tu.