K termínu uzávierky 31.10.2012 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 166 uchádzačov s trvalým pobytom v SR (42 v kategórii študent, 114 v kategórii doktorand, 10 v kategórii samostatný cestovný grant) a 228 uchádzačov zo zahraničia (27 v kategórii študent, 35 v kategórii doktorand, 166 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 56 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (13 v kategórii študent, 37 v kategórii doktorand, 6 v kategórii samostatný cestovný grant) a 82 uchádzačom zo zahraničia (14 v kategórii študent, 19 v kategórii doktorand, 49 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník).

Koncom roka 2012 boli schváleným štipendistom zaslané dokumenty potvrdzujúce udelenie štipendia v rámci NŠP.

Zoznam štipendistov nájdete tu.