K termínu uzávierky 30. apríla 2021 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 49 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (14 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 24 v kategórii doktorand, 11 v kategórii postdoktorand) a 364 uchádzačov zo zahraničia (105 v kategórii študent, 59 v kategórii doktorand, 200 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 34 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (5 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 19 v kategórii doktorand, 10 v kategórii postdoktorand) a 128 uchádzačom zo zahraničia (30 v kategórii študent, 22 v kategórii doktorand, 76 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.