K termínu uzávierky 31. októbra 2021 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 73 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (5 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 48 v kategórii doktorand, 20 v kategórii postdoktorand) a 321 uchádzačov zo zahraničia (76 v kategórii študent, 68 v kategórii doktorand, 177 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 34 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (2 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 19 v kategórii doktorand, 13 v kategórii postdoktorand) a 82 uchádzačom zo zahraničia (15 v kategórii študent, 16 v kategórii doktorand, 51 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.