K termínu uzávierky 31. októbra 2022 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 89 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (10 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 58 v kategórii doktorand, 21 v kategórii postdoktorand) a 447 uchádzačov zo zahraničia (136 v kategórii študent, 81 v kategórii doktorand, 230 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 43 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (3 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 29 v kategórii doktorand, 11 v kategórii postdoktorand) a 122 uchádzačom zo zahraničia (41 v kategórii študent, 15 v kategórii doktorand, 66 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.