K termínu uzávierky 30. apríla 2022 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 73 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (9 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 47 v kategórii doktorand, 17 v kategórii postdoktorand) a 423 uchádzačov zo zahraničia (141 v kategórii študent, 74 v kategórii doktorand, 208 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 54 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (5 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 38 v kategórii doktorand, 11 v kategórii postdoktorand) a 176 uchádzačom zo zahraničia (51 v kategórii študent, 31 v kategórii doktorand, 94 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.

 

Všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou už čoskoro.