K termínu uzávierky 30. apríla 2023 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 93 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (16 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 57 v kategórii doktorand, 20 v kategórii postdoktorand) a 500 uchádzačov zo zahraničia (229 v kategórii študent, 61 v kategórii doktorand, 210 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 57 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (12 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 31 v kategórii doktorand, 14 v kategórii postdoktorand) a 180 uchádzačom zo zahraničia (74 v kategórii študent, 22 v kategórii doktorand, 84 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.

 

Všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou už čoskoro.