K termínu uzávierky 31. októbra 2017 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 103 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (21 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 53 v kategórii doktorand, 29 v kategórii postdoktorand) a 249 uchádzačov zo zahraničia (16 v kategórii študent, 40 v kategórii doktorand, 193 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 45 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (9 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 24 v kategórii doktorand, 12 v kategórii postdoktorand) a 88 uchádzačom zo zahraničia (3 v kategórii študent, 14 v kategórii doktorand, 71 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.