K termínu uzávierky 18. mája 2020 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 55 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (7 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 36 v kategórii doktorand, 12 v kategórii postdoktorand) a 313 uchádzačov zo zahraničia (65 v kategórii študent, 59 v kategórii doktorand, 189 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 39 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (3 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 29 v kategórii doktorand, 7 v kategórii postdoktorand) a 89 uchádzačom zo zahraničia (13 v kategórii študent, 18 v kategórii doktorand, 58 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.