K termínu uzávierky 31. októbra 2019 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 76 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (8 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 54 v kategórii doktorand, 14 v kategórii postdoktorand) a 344 uchádzačov zo zahraničia (60 v kategórii študent, 69 v kategórii doktorand, 215 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 35 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (5 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 22 v kategórii doktorand, 8 v kategórii postdoktorand) a 70 uchádzačom zo zahraničia (6 v kategórii študent, 9 v kategórii doktorand, 55 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 16.12.2019