K termínu uzávierky 30. apríla 2024 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 81 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (12 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 47 v kategórii doktorand, 22 v kategórii postdoktorand) a 747 uchádzačov zo zahraničia (361 v kategórii študent, 149 v kategórii doktorand, 237 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 66 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (6 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 42 v kategórii doktorand, 18 v kategórii postdoktorand) a 172 uchádzačom zo zahraničia (83 v kategórii študent, 30 v kategórii doktorand, 59 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.

 

Všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou už čoskoro.