Národný štipendijný program

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2017/2018 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2017 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 106 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študent - 37 žiadostí; doktorand - 48 žiadostí; postdoktorand - 21 žiadostí) do 32 krajín a 286 uchádzačov zo zahraničia (študent - 46 žiadostí; doktorand - 39 žiadostí; vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo umelecký pracovník - 201 žiadostí) z 51 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018 bude 31. októbra 2017.  

Posledná aktualizácia: 24.05.2017