Národný štipendijný program

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

K termínu uzávierky 30. apríla 2017 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 106 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (37 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 48 v kategórii doktorand, 21 v kategórii postdoktorand) a 286 uchádzačov zo zahraničia (46 v kategórii študent, 39 v kategórii doktorand, 201 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 45 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (13 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 21 v kategórii doktorand, 11 v kategórii postdoktorand) a 74 uchádzačom zo zahraničia (9 v kategórii študent, 11 v kategórii doktorand, 54 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 20.06.2017