Národný štipendijný program

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2016 - zoznam štipendistov

K termínu uzávierky 31. októbra 2016 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 96 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (22 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 70 v kategórii doktorand, 4 v kategórii samostatný cestovný grant) a 270 uchádzačov zo zahraničia (16 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 37 v kategórii doktorand, 217 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 35 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (7 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 26 v kategórii doktorand, 2 v kategórii samostatný cestovný grant) a 89 uchádzačom zo zahraničia (6 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 18 v kategórii doktorand, 65 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník).

Zoznam štipendistov nájdete tu.

Posledná aktualizácia: 15.12.2016