Q: Ako získam akceptačný list? 

A: Niekoľko dobrých tipov ako postupovať pri získaní akceptačného listu je zverejnených TU

Q: Ako mám postupovať, ak zahraničná vysoká škola, na ktorej mám záujem absolvovať študijný pobyt, má vlastný výber zahraničných študentov 2. stupňa VŠ až po uzávierke NŠP, a teda do danej uzávierky nestihnem získať akceptačný list. Môžem predložiť akceptačný list dodatočne?

A: Akceptačný list nie je možné predložiť dodatočne, resp. po uzávierke žiadostí o štipednium NŠP. Ak ste študent 2. stupňa VŠ, k on-line žiadosti nahrajte namiesto akceptačného listu vyjadrenie (mailovu komunikáciu) prijímajúcej zahraničnej vysokej školy o tom, že vašu žiadosť evidujú a približný termín, kedy vám vyjadrenie zašlú.

Q: Možem sa uchádzať o štipendium NŠP, ak študujem program dvojitého diplomu v spolupráci so zahraničnou univerzitou? Stačí v tomto prípade predložiť ako akceptačný listpotvrdenie o prijatí na študijný program vydaný slovenskou vysokou školou?

A: Áno, ak študujete program dvojitého diplomu, môžete sa uchádzať o štipendium NŠP. Ako "Akceptačný list" treba však predložiť aspoň predbežný akceptačný list, resp. súhlas zahraničnej vysokej školy s Vaším pobytom (doložené napr. v podobe obojstrannej e-mailovej komunikácie, príp. vyjadrenie Vašej domácej vysokej školy ohľadne existencie medziuniverzitnej, resp. medzifakultnej dohody o spoločnom študijnom programe a z neho vyplývajúcej výmene študentov).