Q: Môžem sa uchádzať o štipendium NŠP, ak mám slovenské občianstvo a aj trvalý pobyt na Slovensku, študujem však magisterský stupeň na univerzite v zahraničí?

A: Nie, o štipendium NŠP sa môžu uchádzať len študenti/doktorandi/postdoktorandi slovenských vysokých škôl/výskumných inštitúcií s trvalým pobytom na Slovensku. NŠP nepodporuje slovenských študentov študujúcich celé štúdium v zahraničí. Bližšie informácie TU

 

Q: Môžem sa o uchádzať o štipendium NŠP, ak som študentom 3. ročníka  4-ročného bakalárskeho štúdia?

A: Nie, štipendium NŠP je určené študentom 2. stupňa VŠ štúdia, t.j. v čase nástupu a realizácie pobytu musia byť študentmi 2. stupňa VŠ štúdia.

 

Q: Môžem sa uchádzať o štipendium NŠP, ak som študentom 3. ročníka medicíny?

A: Ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň, v čase nástupu a realizácie študijného pobytu štipendista musí mať ukončených minimálne 6 semestrov štúdia. Bližšie informácie TU

 

Q: Ak sa chcem ako postdoktorand uchádzať o štipendium NŠP na výskumný pobyt, musím požiadať svoje domáce pracovisko o neplatené voľno?

A: Štipendijný pobyt v prípade postdoktorandov by mal súvisieť so získavaním nových zručností a výsledkov potrebných na kariérny rast, pričom podmienkou udelenia štipendia je návrat na domácu inštitúciu. Z daného nepriamo vyplýva, že z pobytu získa benefit aj domáca inštitúcia, čo sa dá vnímať ako investícia do ďalšieho vzdelávania zamestnanca, preto nie je dôvod, aby Vám domáca inštitúcia nevyplácala počas pobytu mzdu. Je to však otázkou dohody medzi Vami a Vaším zamestnávateľom.

 

Q: Dá sa žiadať o štipendium NŠP na spätné prefinancovanie študijného/výskumného pobytu?

A: Nie, nie je možné žiadať o spätné prefinancovanie študijného/výskumného pobytu. Štipendium musí byť schválené ešte pred nástupom na pobyt.

 

Q: Môžem ako študent VŠ žiadať o štipendium NŠP na štipendijný pobyt v súkromnom výskumnom/vývojovom centre?

A: Nie,  študenti 2. stupňa VŠ sa môžu uchádzať o štipendium len na zahraničnej vysokej škole (jedine v prípade, že by daná univerzita mala dohodu/partnerstvo so súkromným výskumným/vývojovým centrom, môže štipendista realizovať svoj pobyt v centre, ale akceptačný list musí byť vystavený univerzitou).

 

Q: Môžem sa uchádzať o štipendium NŠP na pokrytie nákladov súvisiacich s účasťou na konferencii?

A: Nie, štipendium NŠP nie je určené na pokrytie nákladov spojených s účasťou na konferenciách.