Q: Môžem ako študent VŠ nastúpiť na študijný pobyt v rámci vypracovania diplomovej práce skôr, ako oficiálne začína semester/trimester na prijímajúcej zahraničnej škole?

A: Áno, ak je to dostatočne zdôvodnené v motivácii, podporené v odporúčaniach a v akceptačnom liste, konečné rozhodnutie je však na rozhodnutí výberovej komisie.