Národný štipendijný program

Nástup na štipendijný pobyt

Q: Môžem ako študent VŠ nastúpiť na študijný pobyt v rámci vypracovania diplomovej práce skôr, ako ofiálne začína semester/trimester na prijímajúcej zahraničnej škole?

A: Áno, ak je to dostatočne zdôvodnené v motivácii, podporené v odporúčaniach a v akceptačnom liste, konečné rozhodnutie je však na rozhodnutí výberovej komisie.

 

Posledná aktualizácia: 13.07.2017