Q: Môžem si k jednej uzávierke podať súčasne viacero žiadostí o štipendium NŠP na viacero škôl?

A: Nie, k jednej uzávierke sa dá podať len jedna žiadosť o štipendium na jednu zahraničnú inštitúciu.

 

Q: Môžem si podať žiadosť o štipendium na vybranú zahraničnú vysokú školu v rámci viacerých štipendijných programov?

A: Áno, avšak v prípade, že Vám bude štipendium schválené aj v rámci iných programov financovaných z verejných zdrojov, budete si musieť vybrať len jeden program, pretože ten istý pobyt nemôže byť financovaný z viacerých verejných zdrojov, resp. nemožno poberať na ten istý účel viacero štipendií z verejných zdrojov.