zahraniční štipendisti
Informácie pre schválených zahraničných štipendistov prichádzajúcich na Slovensko - podmienky vyplácania štipendia, podmienky presunu pobytu, preplatenie vyšetrenia na cudzokrajné choroby...