štipendisti zo Slovenska
Informácie pre schválených slovenských štipendistov odchádzajúcich na pobyt do zahraničia - podmienky vyplácania štipendia, podmienky presunu pobytu, preplatenie cestovných nákladov...

zahraniční štipendisti
Informácie pre schválených zahraničných štipendistov prichádzajúcich na Slovensko - podmienky vyplácania štipendia, podmienky presunu pobytu, preplatenie vyšetrenia na cudzokrajné choroby...