Informácie pre schválených slovenských štipendistov odchádzajúcich na pobyt do zahraničia - podmienky vyplácania štipendia, podmienky presunu pobytu, preplatenie cestovných nákladov...

Informácie pre štipendistov z uzávierky 31.10.2023

Informácie pre štipendistov z uzávierky 30.4.2023

Informácie pre štipendistov z uzávierky 31.10.2022

Informácie pre štipendistov z uzávierky 30.4.2022