• Žiadosť pre zahraničných vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na 1- až 10-mesačný pobyt na Slovensku

   

  Študenti môžu predkladať žiadosť a jej prílohy v slovenskom (resp. českom) alebo v anglickom jazyku (akékoľvek dokumenty v inom jazyku musia byť oficiálne preložené do slovenčiny alebo angličtiny – preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad vydala).

  Doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci môžu predkladať (vypĺňať) žiadosť v nasledujúcich jazykoch:

  • v slovenskom (resp. českom) jazyku – v takom prípade všetky dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom (resp. českom) alebo v anglickom jazyku,
  • v anglickom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom (resp. českom) alebo v anglickom jazyku,
  • v ruskom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom (resp. českom), anglickom alebo ruskom jazyku.

  V prípade dokumentov vystavených v inom jazyku tieto dokumenty musia byť oficiálne preložené do akceptovaného jazyka uvedeného vyššie (preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad vydala).

Posledná aktualizácia: 27.02.2019