Uchádzači zo Slovenska
Podmienky pre uchádzačov zo Slovenska (vyslania). Podmienky sa aplikujú na uchádzačov k termínu uzávierky 31. 10. 2023 a nasledujúcim termínom a to v súlade s podmienkami schválenými MŠVVaŠ SR dňa 9. 8. 2023. Štipendiá udelené v predchádzajúcich uzávierkach sa riadia podmienkami, ktoré boli v platnosti v čase schválenia štipendia.

Uchádzači zo zahraničia
Podmienky pre uchádzačov zo zahraničia (prijatia). Podmienky sa aplikujú na uchádzačov k termínu uzávierky 31. 10. 2023 a nasledujúcim termínom a to v súlade s podmienkami schválenými MŠVVaŠ SR dňa 9. 8. 2023. Štipendiá udelené v predchádzajúcich uzávierkach sa riadia podmienkami, ktoré boli v platnosti v čase schválenia štipendia.