uchádzači zo Slovenska
Podmienky pre uchádzačov zo Slovenska (vyslania) - oprávnení uchádzači o štipendium/cestovný grant, požadované dokumenty, spôsob predkladania žiadosti, termíny uzávierok...

uchádzači zo zahraničia
Podmienky pre uchádzačov zo zahraničia (prijatia) - oprávnení uchádzači o štipendium, požadované dokumenty, spôsob predkladania žiadosti, termíny uzávierok...

Posledná aktualizácia: 27.03.2011