Uchádzači zo Slovenska
Podmienky pre uchádzačov zo Slovenska (vyslania) - oprávnení uchádzači o štipendium/cestovný grant, požadované dokumenty, spôsob predkladania žiadosti, termíny uzávierok...

Uchádzači zo zahraničia
Podmienky pre uchádzačov zo zahraničia (prijatia) - oprávnení uchádzači o štipendium, požadované dokumenty, spôsob predkladania žiadosti, termíny uzávierok...