Podmienky programu schválené MŠVVaŠ SR dňa 24. 8. 2016 platné pre výbery za obdobie 2020-2023 (do 9.8.2023):