VÝŠKA ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV

v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty vo vybraných krajinách sveta

 

V tabuľke nižšie sú uvedené len tie krajiny, do ktorých boli v rámci NŠP štipendiá už v minulosti udelené, a ktorých výšku schválilo MŠVVaŠ SR. Uchádzač môže požiadať o štipendium aj do inej krajiny, než sú uvedené v aktuálnom zverejnenom zozname. Výška mesačného štipendia sa následne stanoví s ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine, pričom výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť MŠVVaŠ SR.

Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný, výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt v zahraničí.

 

 

 

Krajina

Mesačné štipendiá pre kategórie

Študent

Doktorand / Postdoktorand

Argentína

550 EUR

650 EUR

Arménsko

400 EUR

500 EUR

Austrália

1 020 EUR

1 590 EUR

Belgicko

870 EUR

1 000 EUR

Bielorusko

400 EUR

600 EUR

Bolívia

550 EUR

650 EUR

Brazília

550 EUR

650 EUR

Bulharsko

250 EUR

300 EUR

Česká republika

420 EUR

520 EUR

Čile

550 EUR

650 EUR

Čínska ľudová republika

630 EUR

810 EUR

Dánsko

880 EUR

1 000 EUR

Egypt

500 EUR

720 EUR

Ekvádor

540 EUR

720 EUR

Estónsko

460 EUR

610 EUR

Filipíny

600 EUR

650 EUR

Fínsko

750 EUR

1 000 EUR

Francúzsko

770 EUR

1 250 EUR

Grécko

550 EUR

650 EUR

Guatemala

350 EUR

450 EUR

Gruzínsko

400 EUR

500 EUR

Holandsko

870 EUR

1 000 EUR

Chorvátsko

350 EUR

450 EUR

India

500 EUR

550 EUR

Irán

650 EUR

800 EUR

Island

550 EUR

620 EUR

Izrael

600 EUR

800 EUR

Írsko

800 EUR

1 000 EUR

Japonsko

1 050 EUR

1 360 EUR

Juhoafrická republika

760 EUR

980 EUR

Južná Kórea

720 EUR

940 EUR

Kanada

1 340 EUR

1 480 EUR

Kazachstan

400 EUR

500 EUR

Kolumbia

400 EUR

500 EUR

Lichtenštajnsko

1 620 EUR

1 800 EUR

Litva

460 EUR

610 EUR

Lotyšsko

460 EUR

610 EUR

Maďarsko

240 EUR

290 EUR

Malta

850 EUR

1 000 EUR

Mexiko

280 EUR

340 EUR

Moldavsko

300 EUR

400 EUR

Nemecko

720 EUR

840 EUR

Nový Zéland

1 190 EUR

1 860 EUR

Nórsko

830 EUR

1 150 EUR

Poľsko

400 EUR

500 EUR

Portugalsko

650 EUR

800 EUR

Rakúsko

800 EUR

940 EUR

Rumunsko

300 EUR

400 EUR

Ruská federácia

350 EUR

450 EUR

Senegal

360 EUR

410 EUR

Severné Macedónsko

550 EUR

600 EU

Singapur

1 340 EUR

1 790 EUR

Slovinsko

550 EUR

670 EUR

Srbsko

300 EUR

350 EUR

Španielsko

850 EUR

1 000 EUR

Švajčiarsko

1 590 EUR

1 790 EUR

Švédsko

780 EUR

1 140 EUR

Taiwan (Čína)

810 EUR

940 EUR

Taliansko

900 EUR

1 090 EUR

Thajsko

550 EUR

650 EUR

Turecko

300 EUR

350 EUR

Uganda

410 EUR

460 EUR

Ukrajina

350 EUR

450 EUR

USA

1 540 EUR

1 660 EUR

Uzbekistan

400 EUR

500 EUR

Vatikán

900 EUR

1 090 EUR

Veľká Británia

860 EUR

1 140 EUR

Venezuela

350 EUR

450 EUR

 

 

Členské krajiny EU

Mesačné štipendiá

študent

doktorand

Belgicko

720 EUR

800 EUR

Česká republika

8 200 CZK

10 000 CZK

Bulharsko

250 EUR

300 EUR

Dánsko

5 000 DKK

5 500 DKK

Estónsko

460 EUR

610 EUR

Fínsko

750 EUR

1 000 EUR

Francúzsko

770 EUR

1 250 EUR

Grécko

550 EUR

650 EUR

Holandsko

870 EUR

1 000 EUR

Írsko

800 EUR

1 000 EUR

Litva

460 EUR

610 EUR

Lotyšsko

460 EUR

610 EUR

Maďarsko

75 000 HUF

90 000 HUF

Nemecko

720 EUR

840 EUR

Poľsko

250 EUR

300 EUR

Portugalsko

650 EUR

800 EUR

Rakúsko

800 EUR

940 EUR

Rumunsko

300 EUR

400 EUR

Slovinsko

550 EUR

670 EUR

Španielsko

850 EUR

1 000 EUR

Švédsko

8 000 SEK

12 000 SEK

Taliansko

900 EUR

1 090 EUR

Veľká Británia

760 GBP

1 000 GBP

 

Krajiny EFTA

Mesačné štipendiá

študent

doktorand

Island

75 700 ISK

85 000 ISK

Nórsko

8 000 NOK

11 000 NOK

Švajčiarsko

1 800 CHF

2 000 CHF

 

Ďalšie vybrané krajiny

Mesačné štipendiá

študent

doktorand

Austrália

1 600 AUD

2 500 AUD

Čile

550 EUR

650 EUR

Čínska ľudová republika

700 USD

900 USD

Egypt

500 EUR

600 EUR

Ekvádor

600 USD

800 USD

Izrael

600 EUR

800 EUR

Japonsko

135 000 JPY

175 000 JPY

Juhoafrická republika

850 USD

1 100 USD

Kanada

2 000 CAD

2 200 CAD

Chorvátsko

350 EUR

450 EUR

Mexiko

6 000 pesos

7 300 pesos

Nový Zéland

2000 NZD

3150 NZD

Ruská federácia

350 EUR

450 EUR

Senegal

400 USD

460 USD

Singapur

1 500 USD

2 000 USD

Thajsko

550 EUR

650 EUR

Taiwan (Čína)

900 USD

1 050 USD

Turecko

300 EUR

350 EUR

Uganda

450 USD

510 USD

Ukrajina

350 EUR

450 EUR

USA

1 800 USD

2 000 USD

Venezuela

350 EUR

450 EUR