VÝŠKA ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV

v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty vo vybraných krajinách sveta

 

V tabuľke nižšie sú uvedené len tie krajiny, do ktorých boli v rámci NŠP štipendiá už v minulosti udelené, a ktorých výšku schválilo MŠVVaŠ SR. Uchádzač môže požiadať o štipendium aj do inej krajiny, než sú uvedené v aktuálnom zverejnenom zozname. Výška mesačného štipendia sa následne stanoví s ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine, pričom výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť MŠVVaŠ SR.

Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný, výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt v zahraničí.

Uvedené výšky štipendií sa aplikujú na uchádzačov k termínu uzávierky 31. 10. 2023 a nasledujúcim termínom a to v súlade s podmienkami schválenými MŠVVaŠ SR dňa 9. 8. 2023. Štipendiá udelené v predchádzajúcich uzávierkach sa riadia podmienkami, ktoré boli v platnosti v čase schválenia štipendia.

 

 

Krajina

Mesačné štipendiá pre kategórie

Študent

Doktorand 

Postdoktorand

Argentína

550 EUR

650 EUR

x

Arménsko

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Austrália

1 250 EUR

2 100 EUR

2 100 EUR

Belgicko

950 EUR

1 100 EUR

1 250 EUR

Bielorusko

400 EUR

600 EUR

x

Bolívia

550 EUR

650 EUR

x

Brazília

550 EUR

650 EUR

750 EUR

Bulharsko

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Česká republika

600 EUR

750 EUR

850 EUR

Čile

1 000 EUR

1 100 EUR

1 150 EUR

Čínska ľudová republika

750 EUR

900 EUR

1 000 EUR

Dánsko

1 000 EUR

1 200 EUR

1 400 EUR

Egypt

500 EUR

720 EUR

x

Ekvádor

540 EUR

720 EUR

x

Estónsko

700 EUR

800 EUR

900 EUR

Filipíny

600 EUR

650 EUR

750 EUR

Fínsko

850 EUR

1 100 EUR

1 200 EUR

Francúzsko

1 000 EUR

1 400 EUR

1 500 EUR

Grécko

750 EUR

900 EUR

1 000 EUR

Gruzínsko

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Guatemala

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Holandsko

1 150 EUR

1 350 EUR

1 450 EUR

Chorvátsko

600 EUR

700 EUR

800 EUR

India

650 EUR

750 EUR

800 EUR

Irán

650 EUR

800 EUR

x

Írsko

1 100 EUR

1 250 EUR

1 350 EUR

Island

1 100 EUR 1 350 EUR 1 450 EUR

Izrael

1 300 EUR 1 500 EUR 1 650 EUR

Japonsko

1 050 EUR

1 360 EUR

1 400 EUR

Juhoafrická republika

760 EUR

980 EUR

x

Južná Kórea

950 EUR

1 100 EUR

1 200 EUR

Kanada

1 550 EUR

1 700 EUR

1 800 EUR

Kazachstan

400 EUR

600 EUR

600 EUR

Kolumbia

400 EUR

500 EUR

600 EUR

Lichtenštajnsko

1 620 EUR

1 800 EUR

x

Litva

700 EUR

700 EUR

800 EUR

Lotyšsko

700 EUR

700 EUR

800 EUR

Maďarsko

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Malta

850 EUR

1 000 EUR

x

Mexiko

700 EUR

800 EUR

900 EUR

Moldavsko

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Nemecko

930 EUR

1 100 EUR

1 250 EUR

Nórsko

950 EUR

1 200 EUR

1 300 EUR

Nový Zéland

1 190 EUR

1 860 EUR

1 860 EUR

Poľsko

550 EUR

650 EUR

750 EUR

Portugalsko

1 000 EUR

1 100 EUR

1 200 EUR

Rakúsko

900 EUR

1 100 EUR

1 250 EUR

Rumunsko

600 EUR

700 EUR

800 EUR

Ruská federácia

350 EUR

450 EUR

x

Senegal

550 EUR

650 EUR

750 EUR

Severné Macedónsko

550 EUR

600 EUR

x

Singapur

1 340 EUR

1 790 EUR

x

Slovinsko

600 EUR

750 EUR

850 EUR

Spojené Arabské Emiráty

1 200 EUR

1 400 EUR

1 600 EUR

Srbsko

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Španielsko

900 EUR

1 050 EUR

1 150 EUR

Švajčiarsko

2 000 EUR

2 100 EUR

2 200 EUR

Švédsko

1 000 EUR

1 450 EUR

1 450 EUR

Taiwan (Čína)

1 000 EUR

1 150 EUR

1 250 EUR

Taliansko

930 EUR

1 150 EUR

1 250 EUR

Thajsko

550 EUR

650 EUR

x

Turecko

600 EUR

650 EUR

750 EUR

Uganda

450 EUR

550 EUR

650 EUR

Ukrajina

350 EUR

450 EUR

x

USA

1 900 EUR

2 100 EUR

2 200 EUR

Uzbekistan

500 EUR

600 EUR

700 EUR

Vatikán

930 EUR

1 150 EUR

1 250 EUR

Veľká Británia

1 150 EUR

1 400 EUR

1 500 EUR

Venezuela

400 EUR

500 EUR

600 EUR

Vietnam

650 EUR

700 EUR

750 EUR