Tieto ponuky sú nezáväzné a osoby, ktoré ponúkajú hosťovanie, majú právo rozhodnúť sa pre konkrétneho záujemcu na základe vlastného uváženia.

SAIA, n. o., nijako nevstupuje do komunikácie medzi osobou ponúkajúcou hosťovanie a záujemcami o štipendium. Podaná žiadosť o štipendium bude zaradená do riadneho výberového konania v súlade s podmienkami Národného štipendijného programu SR, pričom v tomto procese nebude nijako zvýhodnená. 

Ponuka Eindhoven University of Technology
Venujete sa umelej inteligencii, počítačovému videniu, hlbokému učeniu a uvažujete o zahraničnom výskumnom pobyte? Nemáte ešte akceptačný list? Radi by sme sme s vami zdieľali ponuku slovenského výskumníka pôsobiaceho na Eindhoven University of Technology v Holandsku.