Milí budúci štipendisti Národného štipendijného programu SR!

Hovorí sa, že „odvážnemu šťastie praje". My v SAIA, n. o. toto príslovie dopĺňame „...a usilovnému...".

Mgr. Iveta Petríková, interná doktorandka na Filozofickej fakulte TU v Trnave spravila niekoľko krokov, vďaka ktorým jej potom i šťastie prialo:

1. krok = USILOVNOSŤ : 1. októbra 2013 sa zúčastnila semináru SAIA, n.o., v rámci iniciatívy EURAXESS, na ktorom sa dozvedela bližšie informácie o štipendijných programoch, ktoré už poznala z webovej stránky www.saia.sk,

2. krok = ODVAHA : 31. októbra 2013 si podala žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR,

3. krok = ÚSPECH : štipendium získala a 10. februára 2014 vycestovala do Talianska na Teologickú fakultu na Sicílii -Inštitút Bioetiky Salvatore Priviteru v Palerme.

V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame pár postrehov a zážitkov priamo z miesta jej výskumného pobytu.

 

„Destinazione Italia"

„Po úspešnom prijatí na doktorandské štúdium som začala intenzívne s prípravou projektu pre Národný štipendijný program SR, ktorý si vyžadoval veľmi precízne a obsiahle vypracovanie. Preto odporúčam všetkým uchádzačom, aby si vypracovanie projektu nenechali na poslednú chvíľu. Veľmi ma potešilo rozhodnutie výberovej komisie SAIA, keďže žiadostí bolo 120 a udelených štipendií 40.

Prekvapilo ma veľmi srdečné a milé privítanie na inštitúte v Palerme. Rovnako i prístup profesora, ktorý je mojim garantom počas celého obdobia. Preukázal veľkú pomoc pri zorganizovaní a bez problémového priebehu môjho výskumného pobytu. Komunikovala som s ním ešte pred začiatkom vypracovávania projektu pre NŠP. Vzhľadom na to, že snáď najdôležitejším dokumentom je práve akceptačný list od zahraničného profesora.

Okrem môjho individuálneho štúdia navštevujem prednášky, ktoré predstavujú pre mňa veľký prínos a poskytujú mi bohatý materiál pre dizertačnú prácu. Taktiež mám možnosť zúčastňovať sa všetkých konferencií, ktoré sa uskutočňujú na fakulte.

Rovnako sú však veľmi milí a ochotní i študenti. Po prednáškach, ktoré sú veľmi pútavé a aktuálne, doslova zahŕňajú profesora otázkami. A takmer každú prestávku horlivo diskutujeme o tom, čo sme sa dozvedeli alebo o tom, čo nám nebolo jasné. Atmosféra na fakulte je veľmi familiárna. Vzťahy medzi profesormi a študentmi sú priateľské.

Prvé dva mesiace boli pre mňa veľmi náročné. Najmä pri štúdiu odborných textov, kde som siahala až na dno svojich síl. Postupne som si však začala osvojovať odbornú terminológiu a špecifické výrazy. Avšak najťažšia práca je ešte stále len predo mnou. Nadobudnuté vedomosti a jazykové schopnosti si vyžadujú stále zdokonaľovanie a prehlbovanie  počas celého doktorandského štúdia.

Temperamentná Sicília, kontrastné Palermo

Sicília je vo všeobecnosti veľmi rôznotvárna krajina. Poznačila ju kultúra mnohých národov, ako Grékov, Rimanov, Arabov, Normanov, ale značne vidieť i kultúru kresťanov. Mesto Palermo je multikultúrne mesto, čo potvrdzujú najmä indické, arabské ale aj čínske štvrte. Toľko pestrosti skoncentrovanej na jednom mieste, som v Taliansku v iných mestách ešte nezažila. Je to mesto plné kontrastov, preto i moje prvé dojmy boli veľmi zmiešané. Na jednej strane chudoba, na strane druhej luxus. Vôni typických jedál, dezertov, kávy a neuveriteľnej zmrzliny sa len ťažko odoláva. (špecialitou Sicílie je tzv. brioscià, zmrzlina v sladkom pečive). Doslova zážitkom s unikátnou atmosférou sú veľmi typické trhy, kde sa predavači navzájom prekrikujú. Dodnes nechápem, prečo tak strašne kričia. Zrejme si myslia, že kto kričí najsilnejšie, najviac predá J.

Čo by najviac vystihlo mentalitu Sicílčanov? Neprehliadnuteľný je ich temperament, impulzívnosť, neustála potreba stretávať sa s priateľmi, po sieste večer ulice opäť ožívajú, potreba hovoriť o všetkom, výrazná gestikulácia, hlučnosť, vrúcnosť medzi príbuznými a priateľmi, až neuveriteľná srdečnosť, pohostinnosť, štedrosť. Na všetko majú vždy čas, preto napríklad čakať na MHD sa vôbec nevypláca J. Sicílčania sú plní kontrastov. Vysmiaty človek sa dokáže v momente rozzúriť hoci rovno na ulici. Takmer každý týždeň uskutočňujú štrajk, keďže bývam v blízkosti Parlamentu len s údivom sledujem dav hlučných Sicílčanov z balkóna.

Ich spôsob šoférovania - žiadne pravidlá! To potvrdzujú pooškierané laky na autách, prehnuté blatníky, či dokonca chýbajúce bočné zrkadlá. Veľmi dôležité pre chodca v Palerme je naučiť sa prejsť cez cestu. Často sa stane, že šoféri odignorujú zelený svetelný signál na semafore pre chodcov. Rovnako dopravná značka STOP a zákaz vjazdu jednoducho neexistujú.

Zážitky „per sempre"

Napriek všetkým predsudkom voči Sicílii a príbehoch o mafiánoch, ktoré sa vo všeobecnosti tradujú, ja som sa s mestom zžila a obľúbila si Sicílčanov veľmi rýchlo. Aj samotný život v kláštore kardinála Guarina v historickom centre mesta, na ktorom sa nachádzam má svoje čaro. Avšak medzi najkrajšie zážitky určite patrí moja cesta do rodného mesta profesora Priviteru Acireale, kde sa mi podarilo nájsť cintorín a hrob, v ktorom odpočíva. Každý deň v Palerme je pre mňa jedinečným a neopakovateľným zážitkom. Každá jedna skúsenosť, vedomosť, či nové priateľstvo ma v tomto cudzom meste obohatili a posilnili. Za uskutočnenie môjho výskumného pobytu a neopakovateľnú skúsenosť v mojom živote vďačím Národnému štipendijnému program SR.