Národný štipendijný program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o., na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 31. 12. 2010:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20  Bratislava 1

tel.: 02/5930 4700, 5930 4711     fax: 02/5930 4701
www.saia.sk

Na koho sa možno obrátiť?

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť nájdete na www.saia.sk).

Administrátorkou programu pre uchádzačov zo Slovenska je Mgr. Kristína Sallerová, nsp-sk@saia.sk, tel.: 02/5930 4738

Administrátorom programu pre uchádzačov zo zahraničia je Mgr. Ondrej Aradský, nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4733

Finančnou manažérkou programu pre štipendistov zo Slovenska a zo zahraničia je Mgr. Lenka Stašiniaková, lenka.stasiniakova@saia.sk, tel.: 02/5930 4751