Národný štipendijný program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o., na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 31. 12. 2010:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20  Bratislava 1

Na koho sa možno obrátiť?

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť nájdete na www.saia.sk).

Administrátor programu pre uchádzačov zo Slovenska - nsp-sk@saia.sk, tel.: 02/5930 4738

Administrátor programu pre uchádzačov zo zahraničia (študent, doktorand) - nsp-foreign2@saia.sk, tel.: 02/5930 4736

Administrátor programu pre uchádzačov zo zahraničia (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) - nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4733

Finančný manažér programu pre štipendistov zo Slovenska a zo zahraničia - nsp-financne@saia.sk, tel.: 02/5930 4751