Lenka Belicová pôsobí ako postdoktorandka vo výskumnej skupine Emmy R. Andersson na oddelení bunkovej a molekulárnej biológie na Karolinska Institutet. Kým realizuje svoj pobyt, rada by sprostredkovala možnosť zažiť prácu v tejto špičkovej inštitúcii aj začínajúcej výskumníčke alebo výskumníkovi zo Slovenska. Nižšie nájdete ponuku na hosťovanie.

 

Názov ponuky:

Vývin tkanív a orgánov v zdraví a chorobe (tissue and organ development in health and disease)

Pre koho je ponuka určená:

Ponuka je určená najmä študentom doktorandského štúdia a postdoktorandom. Hľadáme motivovaného a kreatívneho človeka, čo má hlavu plnú nápadov, chuť vyskúšať niečo nové a chce položiť základ spolupráce na dlhšiu dobu. Vzhľadom ku komplexite niektorých experimentov by mal mať záujemca či záujemkyňa ideálne možnosť pricestovať na 6 a viac mesiacov.

Kde by sa výskumný pobyt realizoval: 

Výskumná skupina je situovaná v budove Biomedicum, v areáli kampusu Karolínskeho inštitútu v Solnej. Biomedicum združuje niekoľko oddelení, ktoré sú na špičke biomedicínskeho výskumu a inovácií. Inštitút poskytuje podpornú infraštruktúru v podobe „core facilities“. Karolínsky inštitút sa pravidelne radí medzi top univerzity v Európe a celosvetovo.

Výskumná skupina Emmy R. Andersson sa primárne venuje vývinovej biológii, kde úlohu zohráva Notch signálna dráha. Má za cieľ pochopiť, ako špecifické orgánové systémy získavajú správnu identitu buniek a architektúru tkaniva. Taktiež venuje úsilie vývoju nových techník a metód genetickej manipulácie a sledovania bunkových línií. Okrem toho využíva pokročilé techniky mikroskopie, myšie modely, organoidy, vírové vektory, scRNA-seq, atď. Skupina priniesla významné poznatky v štúdiu genetickej choroby Allagile syndrome (podmienenej mutáciou v Notch signálnej dráhe). Taktiež vyvinula rýchlu a ekonomickú metódu manipulácie génovej expresie s názvom NEPTUNE a poskytuje túto službu ako „core facility“ ďalším skupinám.  

Možné zameranie výskumneho pobytu:

Osoba, ktorú by skupina hosťovala, by primárne spolupracovala s postdoktorandkou Lenkou Belicovou. Jej projekt zahrnuje široké spektrum, od vývoja nových techník k sledovaniu bunkových linií in vivo, 3D mikroskopie, po pestovanie organoidov. Jej nosnou témou je vývin a regenerácia pečene, ale pomáha aj v projektoch o iných orgánových systémoch.

Čo by ste mali urobiť, ak Vás ponuka zaujala:

Zašlite svoj životopis a popis súčasného projektu, prípadne motivačný list s krátkym návrhom projektu v rámci NŠP na adresu lenka.belicova@ki.se

Aby ste stihli dohodnúť všetky náležitosti potrebné pre prípravu žiadosti o štipendium NŠP odporúčame reagovať na ponuku do 4.10.2023.

Informácie o tom, čo by mal zahŕňať akceptačný list hosťujúcej inštitúcie a odborný program pobytu nájdete tu.

Táto ponuka je nezáväzná a osoba, ktorá ponúka hosťovanie, má právo rozhodnúť sa nevystaviť akceptačný list k žiadosti o NŠP pre žiadneho so záujemcov. V prípade vyššieho počtu záujemcov má právo rozhodnúť sa pre konkrétneho záujemcu na základe vlastného uváženia.

SAIA, n. o., nijako nevstupuje do komunikácie medzi osobou ponúkajúcou hosťovanie a záujemcami o štipendium. Podaná žiadosť o štipendium bude zaradená do riadneho výberového konania v súlade s podmienkami Národného štipendijného programu SR, pričom v tomto procese nebude nijako zvýhodnená.