Pôsobíte v zahraničí a chceli by ste začínajúcim výskumníkom a výskumníčkam pôsobiacim na Slovensku sprostredkovať možnosť realizovať výskumný pobyt na Vašej inštitúcii? V rámci tejto sekcie ponúkame priestor pre zverejnenie nezáväzných ponúk na hosťovanie.

Týmto spôsobom chceme žiadateľom o štipendium NŠP sprostredkovať možnosť naplánovať si výskumné pobyty na špičkových výskumných inštitúciách.

Kto môže ponúknuť hosťovanie:

 

Slovenský výskumník alebo výskumníčka pôsobiaci na  výskumnej inštitúcii v zahraničí

Alumni Národného štipendijného programu SR pôsobiaci na výskumnej inštitúcii v zahraničí

Osoba zverejňujúca ponuku by mala mať reálnu možnosť zabezpečiť vystavenie akceptačného listu pre potreby žiadosti o štipendium NŠP.

Čo robiť, ak chcete zverejniť ponuku na hosťovanie:

Vyplňte formulár, v ktorom popíšete hosťujúce pracovisko, oblasti realizovaného výskumu a profil osoby, akú by ste radi hosťovali. Formulár zašlite na adresu nsp-sk@saia.sk 

SAIA, n. o., si môže v prípade potreby overiť skutočnosti uvedené vo formulári, avšak nepreberá zodpovednosť za sprostredkované informácie. V prípade pochybností, či negatívnej spätnej väzby, môže SAIA, n. o., ponuku na hosťovanie nezverejniť, resp. pristúpiť k jej stiahnutiu z verejne dostupných zdrojov.

Zverejnená ponuka je nezáväzná a osoba, ktorá ponúka hosťovanie,  má právo rozhodnúť sa nevystaviť akceptačný list k žiadosti o NŠP pre žiadneho so záujemcov. V prípade vyššieho počtu záujemcov má právo rozhodnúť sa pre konkrétneho záujemcu na základe vlastného uváženia.

Ako bude ponuka diseminovaná:

Ponuka bude na základe poskytnutých informácií zverejnená na stránkach Národného štipendijného programu a sociálnych sieťach spravovaných SAIA, n. o.

Aká je úloha hosťujúcej inštitúcie v príprave žiadosti o štipendium NŠP

 

Hosťujúca inštitúcia vystavuje akceptačný list. Je taktiež vhodné, aby bola zapojená do prípravy odborného programu pobytu.

Hosťujúca inštitúcia nevstupuje do procesu podávania žiadosti. Žiadosť podáva len uchádzač alebo uchádzačka o poskytnutie štipendia.

Aké náklady na prípadný pobyt pokryje Národný štipendijný program:

V prípade, že bude žiadosť o štipendium úspešná, bude štipendistovi vyplácané štipendium na pokrytie životných nákladov.

Štipendium NŠP nie je určené na pokrytie nákladov spojených so samotným výskumom.

Komunikácia medzi osobou ponúkajúcou hosťovanie a záujemcami o štipendiu:

SAIA, n. o., nijako nevstupuje do komunikácie medzi osobou ponúkajúcou hosťovanie a záujemcami o štipendium. Podaná žiadosť o štipendium bude zaradená do riadneho výberového konania v súlade s podmienkami Národného štipendijného programu SR, pričom v tomto procese nebude nijako zvýhodnená.

Čo ak chcete ponuku stiahnuť:

V prípade, že sa osoba, ktorá ponuku na hosťovanie vystavila, rozhodne odstúpiť od tejto ponuky a žiada o odstránenie ponuky resp. zdieľaných údajov, je potrebné adresovať takúto žiadosť emailom na: nsp-sk@saia.sk resp. nsp-foreign@saia.sk.