Vycestuj do celého sveta?- Krok za krokom k úspešnej žiadosti

WEBINÁR, 12.4.2023 (streda) o 13:00h

Výskumný pobyt na Slovensku bol pre mňa skvelou skúsenosťou – bol som na správnom mieste, v správnom čase a so správnymi ľuďmi.

Illia, doktorand z Ukrajiny

Výskumný pobyt na Slovensku mi umožnil získať výsledky, ktoré použijem vo svojej diplomovej práci.

Zorica, študentka zo Severného Macedónska

Vytvorenie Národného štipendijného programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Prví štipendisti boli schválení v júni 2006.

Národný štipendijný program SR financujú:

   Štipendiá NŠP sú financované Európskou úniou - NextGenerationEU

 

Spolupracujeme s:

Skúsenosti štipendistky NŠP

Full screen