Nestihli ste webinár "Štipendiá NŠP pre študentov VŠ - Ako podať žiadosť?"

Pozrite si VIDEOZÁZNAM na YouTube SAIA Slovakia

Nestihli ste webinár "Štipendiá NŠP pre doktorandov - Ako podať žiadosť?"

Pozrite si VIDEOZÁZNAM na YouTube SAIA Slovakia

Nestihli ste webinár "Štipendiá NŠP pre postdoktorandov - Ako podať žiadosť?"

Pozrite si VIDEOZÁZNAM na YouTube SAIA Slovakia

Výskumný pobyt na Slovensku bol pre mňa skvelou skúsenosťou – bol som na správnom mieste, v správnom čase a so správnymi ľuďmi.

Illia, doktorand z Ukrajiny

Výskumný pobyt na Slovensku mi umožnil získať výsledky, ktoré použijem vo svojej diplomovej práci.

Zorica, študentka zo Severného Macedónska

Vytvorenie Národného štipendijného programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Prví štipendisti boli schválení v júni 2006.

Národný štipendijný program v roku 2023 v  číslach

Aktuality


Ponuka Eindhoven University of Technology

Venujete sa umelej inteligencii, počítačovému videniu, hlbokému učeniu a uvažujete o zahraničnom výskumnom pobyte? Nemáte ešte akceptačný list? Radi by sme sme s vami zdieľali ponuku slovenského výskumníka pôsobiaceho na Eindhoven University of Technology v Holandsku.


ROZHOVOR: Dr. Poomanee z Thajska: Slováci sú dochvíľny národ, mladí vedci by mali cestovať za výskumom

Prečítajte si skúsenosti a dojmy Dr. Poomanee zo Slovenska, aké výskumné aktivity u nás podnikla s doc. Šalamonom z UNIPO a jej názory na mladých vedcov a cestovanie.


Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky
Archív »

Národný štipendijný program SR financujú:

  

Spolupracujeme s:

Skúsenosti štipendistky NŠP

Full screen