Nestihli ste webinár "Štipendiá NŠP pre študentov VŠ - Ako podať žiadosť?"

Pozrite si VIDEOZÁZNAM na YouTube SAIA Slovakia

Nestihli ste webinár "Štipendiá NŠP pre doktorandov - Ako podať žiadosť?"

Pozrite si VIDEOZÁZNAM na YouTube SAIA Slovakia

Nestihli ste webinár "Štipendiá NŠP pre postdoktorandov - Ako podať žiadosť?"

Pozrite si VIDEOZÁZNAM na YouTube SAIA Slovakia

Výskumný pobyt na Slovensku bol pre mňa skvelou skúsenosťou – bol som na správnom mieste, v správnom čase a so správnymi ľuďmi.

Illia, doktorand z Ukrajiny

Výskumný pobyt na Slovensku mi umožnil získať výsledky, ktoré použijem vo svojej diplomovej práci.

Zorica, študentka zo Severného Macedónska

Vytvorenie Národného štipendijného programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Prví štipendisti boli schválení v júni 2006.

Národný štipendijný program v roku 2023 v  číslach

Aktuality

Praktické rady pre záujemcov o štipendijný pobyt v USA

Rozhovor s bývalými štipendistami Národného štipendijného programu v USA / Tento rozhovor vznikol z podnetu uchádzačov o štipendijné pobyty v USA, ktorí prejavili záujem o praktické rady v súvislosti s vycestovaním do tejto krajiny. Rozhovor je preto zameraný na skúsenosti, rady a odporučenia úspešných absolventov NŠP v USA s cieľom uľahčiť vycestovanie a pobyt ďalších štipendistov programu do USA.
VIDEO: Doktorand Marek ti poradí na čo myslieť a na čo nezabudnúť, ak chceš vycestovať do USA cez NŠP!

Marek počas doktorandského štúdia absolvoval 8-mesačný štipendijný pobyt cez NŠP na University of Colorado Boulder v USA. V tomto videu sa dozvieš, na čo nezabudnúť a na čo myslieť pred vycestovaním do USA cez NŠP.


VIDEO: Stream so štipendistkou NŠP z postdoktorandského výskumného pobytu v Spojených arabských emirátoch

Vo videozázname z webinára SAIA o štipendiách v Národného štipendijného programu SR sa stretnete so štipendistkou NŠP, z výskumného pobytu v Spojených arabských emirátoch, na Univerzite medicíny a zdravotníckych vied Mohammeda Bin Rashida v Dubaji.


Ponuka Eindhoven University of Technology

Venujete sa umelej inteligencii, počítačovému videniu, hlbokému učeniu a uvažujete o zahraničnom výskumnom pobyte? Nemáte ešte akceptačný list? Radi by sme sme s vami zdieľali ponuku slovenského výskumníka pôsobiaceho na Eindhoven University of Technology v Holandsku.
ROZHOVOR: Dr. Poomanee z Thajska: Slováci sú dochvíľny národ, mladí vedci by mali cestovať za výskumom

Prečítajte si skúsenosti a dojmy Dr. Poomanee zo Slovenska, aké výskumné aktivity u nás podnikla s doc. Šalamonom z UNIPO a jej názory na mladých vedcov a cestovanie.


Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky
Archív »

Národný štipendijný program SR financujú:

  

Spolupracujeme s:

Skúsenosti štipendistky NŠP

Full screen