Výskumný pobyt na Slovensku bol pre mňa skvelou skúsenosťou – bol som na správnom mieste, v správnom čase a so správnymi ľuďmi.

Illia, doktorand z Ukrajiny

Veľmi na mňa zapôsobila samotná univerzita, priateľská atmosféra na katedre ako aj vysoká odbornosť slovenských kolegov.

Natalia, učiteľka z Ruska

Výskumný pobyt na Slovensku mi umožnil získať výsledky, ktoré použijem vo svojej diplomovej práci.

Zorica, študentka zo Severného Macedónska

Národný štipendijný program SR financuje:

 

Spolupracujeme s:

Skúsenosti štipendistky NŠP

Full screen