Výskumný pobyt na Slovensku bol pre mňa skvelou skúsenosťou – bol som na správnom mieste, v správnom čase a so správnymi ľuďmi.

Illia, doktorand z Ukrajiny

Výskumný pobyt na Slovensku mi umožnil získať výsledky, ktoré použijem vo svojej diplomovej práci.

Zorica, študentka zo Severného Macedónska

Vytvorenie Národného štipendijného programu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Prví štipendisti boli schválení v júni 2006.

Aktuality


DÔLEŽITÉ: Nové podmienky, výšky štipendií a cestovných grantov

Úprava niektorých podmienok pre uchádzanie sa o štipendium, vrátane mesačného štipendia a cestovných grantov


Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť

WEBINÁR pre doktorandov a postdoktorandov, 3.október 2023 o 14:00 hod.


Ponuka na hosťovanie na Karolinska Institutet

Venujete sa molekulárnej biológii a uvažujete o zahraničnom výskumnom pobyte? Radi by sme sme s vami zdieľali ponuku slovenskej výskumníčky pôsobiacej na Švédskom Karolinska Institutet.

ROZHOVOR: Dr. Poomanee z Thajska: Slováci sú dochvíľny národ, mladí vedci by mali cestovať za výskumom

Prečítajte si skúsenosti a dojmy Dr. Poomanee zo Slovenska, aké výskumné aktivity u nás podnikla s doc. Šalamonom z UNIPO a jej názory na mladých vedcov a cestovanie.


Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky
Archív »

Národný štipendijný program SR financujú:

   

 

Spolupracujeme s:

Skúsenosti štipendistky NŠP

Full screen